Ervaren om van betekenis te zijn

‘Hier word ik alleen maar sterker van…’ Een reactie die ik steeds vaker hoor van jongeren. Het is belangrijk om deze reacties op waarde te schatten: jongeren ervaren dat zij zich sterker voelen nadat zij hebben ervaren om van betekenis te zijn voor iemand anders.

De verhalen van deze jongeren zetten mij stil. Afgelopen jaar hoorden we het verhaal van Joyce, die een maatje werd voor de 84-jarige Henk. En zo zijn er veel meer jongeren, die ondanks een nieuw jaar met beperkingen, toch hun uitdagingen zochten en groeiden als mens. Jongeren die ondanks onzekerheid of eenzaamheid de verbinding met de ander opzoeken en ontdekken wat dat betekent.

Samenleving vandaag en morgen

Het is bijzonder om te zien hoe jongeren op deze manier de samenleving van vandaag en morgen vormgeven. Een belangrijke rol wordt hierin vervuld door onze lokale jongeren vrijwilligersnetwerken. We zien netwerken ontwikkelen, versterken en verduurzamen. Samen leren en ontwikkelen.

We zien daarbij ook een groei van het aantal jongeren dat zich heeft ingezet: in 2021 hebben 15.162 jongeren zich vrijwillig ingezet ten opzichte van 13.093 jongeren in 2020.

‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’.

Dat is de nieuwe missie van ons land. De samenleving opbouwen en investeren in jongeren. Vanuit TijdVoorActie doen we dat nu bijna 20 jaar. Het is belangrijk dat hier meer aandacht voor komt. Het is de toekomst voor een samenleving waarin jongeren initiatief nemen, zich inzetten voor anderen en waarin iedereen kan meedoen.

Kennis en ervaring delen

En dat proeven we ook bij organisaties. Steeds vaker besluiten organisaties om zich meer te richten op jongeren. Niet alleen omdat ze jongeren hard nodig hebben als vrijwilliger, maar ook omdat zij écht graag de verbinding met jongeren willen aangaan.

Het blijft voor mij inspirerend om te zien wat we met elkaar kunnen delen. Ik kijk met veel plezier terug op het Inspiratie Event dat we in november organiseerden voor organisaties. Tijdens deze dag ontdekten we opnieuw hoe belangrijk het is om er voor jongeren en organisaties te zijn, om verbindingen aan te gaan en langszij te komen om kennis en ervaringen te delen.

Er is veel behoefte vanuit zowel jongeren als organisaties. Het is een voorrecht om als TijdVoorActie organisaties bij elkaar te brengen en onze kennis en ervaring te delen.

Groei

In het afgelopen jaar zagen we groei en resultaat in de programma’s en projecten waar we in geloven en visie voor hebben.

Zo ontwikkelden we een visie op jongeren, vrijwillige inzet en onderwijs. We starten in 2018 met één school, ontwikkelden vervolgens het programma MDT Onderwijs, waarna meer scholen zich aansloten. Nu is de maatschappelijke diensttijd (MDT) zelfs onderdeel van het ministerie van OCW en wordt MDT breed onderdeel van het onderwijs in Nederland.
Hoe gaaf is het om vanuit visie aan de slag te gaan en belangrijke veranderingen in de praktijk vanuit samenwerking te realiseren.
Dat is waar we als TijdVoorActie voor staan.

Een ander voorbeeld is de samenwerking met het ministerie van Defensie. We ontwikkelden het programma MDT Missie. Het meest avontuurlijke MDT-programma met een grote impact op de jonge deelnemers. We zien uit naar de verdere opschaling van dit programma vanaf 2022.

Delen van expertise met organisaties rondom het bereiken, werven en binden van vrijwilligers, verbinding tussen jongeren en ouderen en organiseren van duurzaam jongeren vrijwilligerswerk vanuit het XpertiseCentrum.

We zien ernaar uit om hier samen verder aan te bouwen om zo jongeren in Nederland duurzaam te activeren, zodat zij van betekenis mogen zijn voor de samenleving!

 

Eelke Dekens

directeur TijdVoorActie

Benieuwd naar onze cijfers over 2021?
Op de volgende pagina lees je meer over de impact die we samen bereikt hebben.

Naar dit hoofdstuk

 

 

Aantal ingezette vrijwilligers

15.162

Aantal netwerken

19

Actief in aantal steden

26

Aantal gemaakte vrijwilligersuren

150.129

Aantal hulpontvangers

24.064

Aantal projecten

3.039

Aantal hulpactiviteiten

25.586

Aantal bereikte jongeren

1.043.984

Benieuwd naar wie TijdVoorActie is en waar we ons voor inzetten?
Lees hier meer over in het volgende hoofdstuk Dit is TijdVoorActie!

Naar dit hoofdstuk

 

Jongeren duurzaam activeren

De missie van TijdVoorActie is het duurzaam activeren van jongeren die zich vrijwillig inzetten voor de samenleving van vandaag en morgen. TijdVoorActie ondersteunt organisaties en netwerken in het verbinden van jongeren zodat zij zich vrijwillig inzetten in de samenleving. Onze visie is dat wij geloven in een samenleving waarin jongeren naar elkaar omzien. Wij ondersteunen organisaties en netwerken via onze jongeren vrijwilligersnetwerken in meer dan 20 steden. Via deze netwerken bieden we verschillende vormen van maatschappelijke diensttijd aan: MDT YourCube, MDT Onderwijs en MDT Missie.

Daarnaast brengt TijdVoorActie via het XpertiseCentrum jongeren en organisaties bij elkaar, om jongeren duurzaam te verbinden. Dat doen wij via onze samenwerkingsprogramma’s Samen Ouder Worden, Xpertisegroep Jong Oud en OranjeHelpers.

Zo doen wij dat

 • Met onze lokale netwerken en diverse scholen verbinden we jongeren aan mensen in de samenleving en aan organisaties;
 • We geven vorm aan de maatschappelijke diensttijd met het programma MDT YourCube via de lokale netwerken en door de samenwerking met Defensie (MDT Missie) en onderwijs (MDT Onderwijs).
 • We ondersteunen middels het XpertiseCentrum ruim 100 organisaties in het land bij het inspireren en werven van jongeren voor hun organisatie;
 • We zijn deelnemer van het programma Samen Ouder Worden. Dit programma is primair gericht op ouderen, onze toegevoegde waarde zit op jongeren;
 • Daarnaast hebben we de Expertisegroep Jong Oud ontwikkeld, beide gaan over het verbinden van generaties, jong en oud;
 • Met ons project OranjeHelpers inspireren en activeren we jongeren om zich in te zetten voor een ander.

Samenwerken

TijdVoorActie werkt samen met een groot aantal partners, om zo een grotere beweging te krijgen van betrokken jongeren in Nederland.

Dat is de kracht van TijdVoorActie. Samen met alle partners willen we jongeren duurzaam activeren.

Samenwerkingspartners

Benieuwd naar de manier waarop TijdVoorActie netwerken en andere organisaties ondersteunt?
Lees hier meer over in het volgende hoofdstuk XpertiseCentrum!

Naar dit hoofdstuk

 

‘Ik haal er veel voldoening uit, om samen met anderen me te richten op het duurzaam inzetten van jongeren in de samenleving!’

Maries van der Hek, manager XpertiseCentrum

XpertiseCentrum

Het XpertiseCentrum is de plek waar jongeren vrijwilligersnetwerken, MDT-programma’s en Onderwijsprojecten en andere organisaties terecht kunnen met ontwikkel- en leervragen. Het XpertiseCentrum werkt samen met organisaties, scholen en de overheid om jongeren te verbinden en duurzaam te activeren. Op gemeenschappelijke thema’s delen we over en weer onze kennis en expertise. Hiermee vergroten we het bereik, het effect en de samenwerking als het gaat om duurzaam activeren van jongeren.

Inzichten

Bij onze lokale jongeren vrijwilligersnetwerken en in onze programma’s en projecten zagen we direct de gevolgen van de verschillende coronamaatregelen. We hebben de volgende inzichten opgedaan:

 

De coronapandemie heeft het belang van het omzien naar elkaar en de belangrijke bijdrage hierin van jongeren zichtbaar gemaakt. Dit heeft geleid tot meer erkenning van de rol die jongeren mogen spelen in de samenleving en de verduurzaming van het landelijke en lokale werk.

De bereidwilligheid onder jongeren om vrijwilligerswerk te doen nam toe. Niet alleen om voor een ander van betekenis te zijn, maar ook als manier om de eigen eenzaamheid te doorbreken en betekenis toe te voegen aan hun eigen leven.

Jongeren én ouderen hebben het nodig om met elkaar in contact te blijven en elkaar te ontmoeten. Wanneer er niet veel mogelijk is, is een plek voor (online) ontmoeting, betrokkenheid en betekenisvol bezig zijn goud waard.

Er ontstond een enorme flexibiliteit en creativiteit in het vinden van oplossingen tijdens lockdowns. Er werd gekeken naar wat er wél mogelijk was in plaats van wat niet meer kon. Nieuwe MDT-initiatieven ontstonden en nieuwe manieren werden gevonden om buiten samen aan de slag te gaan.

Organisaties die jongeren willen betrekken en inzetten

We zagen het afgelopen jaar een enorme behoefte aan expertise en kennis op het gebied van duurzaam jongeren activeren, het verbinden van jongeren en ouderen, het ondersteunen van lokale organisaties en netwerken en ontwikkelen van een visie op de samenleving van vandaag en morgen. Vanuit het XpertiseCentrum helpen we organisaties graag verder met deze thema’s. Daarom zijn we onze dienstverlening gaan centraliseren: samen met een team van adviseurs boden we advies, toolboxen, workshop en langdurende ontwikkeltrajecten aan.

Dit deden we ook vanuit programma’s als Samen Ouder Worden, Expertisegroep Jong-Oud en OranjeHelpers waarvan de inhoudelijke kennis en aanbod geborgd zijn in het XpertiseCentrum. We hebben een brede basis gelegd om de ondersteuning aan organisaties uit te breiden en te kunnen continueren in 2022.

Voor meer informatie, zie de website.

Training

Netwerk Samen voor goud

Online pioniersdag

Benieuwd naar onze jongeren vrijwilligersnetwerken?
Lees het in het volgende hoofdstuk!

Naar dit hoofdstuk

 

 

‘Samenwerken met jonge mensen die zo bevlogen zijn, maakt mij enthousiast en geeft veel energie!’

Tonny Havinga, netwerkadviseur

Lokale jongeren vrijwilligersnetwerken

Vanuit het XpertiseCentrum bieden we dienstverlening aan de 19 lokale jongeren vrijwilligersnetwerken en MDT-projecten die verbonden zijn aan TijdVoorActie. Samen met een team van Netwerkadviseurs bieden we ondersteuning bestaand uit advieswerk, relatiebeheer, inspiratie events, coaching en leer- en ontwikkelmogelijkheden om het vrijwilligerswerk en de organisatie te versterken. Hierin wordt er steeds nauwer samengewerkt met het MDT-team.

De netwerken hebben ook in 2021 weer zoveel mogelijk met de inzet van jongeren bijgedragen aan het welzijn van anderen, maar ook veel aandacht gehad voor de jongeren zelf. Door een plek te zijn waar jongeren welkom zijn en waar jongeren kunnen groeien in hun begeleidende vaardigheden aan de jongeren.

 

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ondersteuning lokale netwerken in 2021

Nieuwe software

Om de werkwijze van jongeren vrijwilligersnetwerken en MDT-projecten beter te ondersteunen zijn we gestart met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe software. Door gebruik te maken van Microsoft 365 en Dynamics wordt het onderling samenwerken bevorderd en alle klantrelaties en projectgegevens nog beter geregistreerd.
Tevens zijn we gestart met de implementatie van een gezamenlijke vacaturebank via Deedmob om het makkelijker te maken online jongeren te werven voor de sociale activiteiten die er plaatsvinden bij de jongeren vrijwilligersnetwerken. Ook zijn we de mogelijkheden voor een online leerplatform onderzocht en zijn van start gegaan met inrichten van het platform Skillstown. Een online leeromgeving met meer dan 500 online trainingen waarbij de netwerken zelf kunnen kiezen wat ze kunnen leren en vanuit TijdVoorActie ook eigen online trainingen toegevoegd kunnen worden.

Werven en begeleiden van jongeren

De behoeften van de coördinatoren binnen de lokale netwerken om te groeien in werven van jongeren en begeleiden was groot. Om de coördinatoren hierin toe te rusten zijn er meerdere trainingen ontwikkeld en gegeven om hen groei door te laten maken. We hebben onderwerpen behandeld als Online jongeren werven, Het vergroten van zelfregie, en leiden van ‘online’ groepsgesprekken. Er zijn theorieën behandeld, maar er is ook actief geoefend.

Ontwikkelen van de organisatie

Bij meerdere netwerken lag de focus op de opbouw van hun team, de onderlinge samenwerking en taakverdeling. Twee voorbeelden van deze programma’s zijn ‘De duurzame organisatie’ en een traject rond het Organiseren van cofinanciering, waar de deelnemers werkten aan hun organisatie en de continuïteit daarvan.

In Zwijndrecht schrijven jongeren in deze week op uitnodiging van lokaal netwerk Jong Zwijndrecht een kaartje voor eenzame ouderen.

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseerden verschillende lokale netwerken in Nederland activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen.

Tieners van een tienerkamp in Otterlo hadden kleine attenties gemaakt voor ouderen. Netwerk Dien je Stad bracht deze kaartjes langs bij ouderen. Francisca vertelt: ‘Ik had de eer om één van deze kaartjes bij mevrouw Z. langs te brengen. We hebben een uurtje in de tuin gezeten en verhalen gedeeld. Geweldig toch?

Benieuwd naar het MDT project MDT YourCube?
In ons volgende hoofdstuk lees je hier meer over!

Naar dit hoofdstuk

 

 

‘Als jongeren gaan geloven in hun eigen kunnen en ontdekken hoe zij een verschil willen maken, dan ontstaan er hele mooie dingen die van waarde zijn voor onze samenleving!’

Jeanine van Bemmel, projectleider MDT YourCube

 

 

MDT YourCube

MDT YourCube is de plek voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar waar hun ontwikkeling centraal staat en waarin zij van betekenis kunnen zijn voor een ander. Op basis van de kwaliteiten, interesses én beschikbare tijd van de jongere wordt een traject op maat aangeboden, in zijn of haar eigen stad. De jongere ontvangt tijdens het traject training en begeleiding. Na voltooiing van het MDT traject van 80 uur vrijwilligerswerk, ontvangen ze een Europees erkend certificaat.

De lockdowns in 2021 hadden een grote impact op de uitvoering van het project MDT YourCube, met name voor netwerken die in 2020 voor het eerst zijn gestart met MDT. MDT YourCube startte terwijl corona opkwam, waardoor 2021 werd getypeerd door bijsturen en versnellen op resultaten.

 

Deelnemer YourCube:

 

‘Ik heb ontdekt dat je met iets heel kleins al iets heel groots voor een ander kan betekenen.’

Het programma MDT YourCube wordt in samenwerking met 17 lokale jongeren vrijwilligersnetwerken in het land uitgevoerd vanuit TijdVoorActie. Lokaal werken deze netwerken in de uitvoer van MDT YourCube samen met o.a. maatschappelijke organisaties en gemeenten. Inmiddels al x aantal (alle) jongeren deelgenomen aan dit MDT programma.

Proeven, ontdekken, leren en ontmoeten; op hun eigen niveau en passend bij de persoonlijke interesses en doelen. Dat is het uitgangspunt van YourCube. Het MDT-traject is persoonlijk en flexibel, maar kent wel een vaste structuur. Na een kennismaking en intakegesprek worden de doelen vastgesteld en zoekt YourCube een geschikte ervaringsplek. Dit kan één vaste plek zijn, of juist een combinatie van meerdere werkplekken. Het traject gaat van start na een matching.

Wat kunnen jongeren doen?

Jongeren kunnen bijvoorbeeld taalles geven aan statushouders, praktijkervaring opdoen bij een opvang voor daklozen, of activiteiten organiseren in een verzorgingshuis. Er is veel mogelijk. Begeleiding is er in de vorm van trainingen en intervisie. Daarom komen de jongeren minimaal 1 keer per maand samen, niet alleen voor inhoudelijke ontwikkeling, maar ook voor gezelligheid. Het traject duurt (minimaal) 80 uur, verspreid over maximaal 6 maanden.

 

Bekijk hier de video van Elly en Mira over hun MDT YourCube traject.

 

‘Ik heb geleerd wat ik echt leuk vind om te doen, waar ik goed in ben.
Ik heb geleerd dat ik creatiever was dan ik dacht.’

Deelnemer MDT YourCube

 

Resultaten

Sinds de zomer van 2021 is een sterke stijging te zien in het aantal deelnemers. Met een budgetneutrale verlenging van 4 maanden verwachten we in de buurt te komen van onze oorspronkelijke doelstelling.

Begeleiding

We sloten 2020 af met 417 deelnemers. In 2021 hebben alle inspanningen hun vruchten afgeworpen en eindigden we met ruim 1.000 deelnemers. Een kleine vijftig procent heeft hun MDT-traject inmiddels volledig afgerond.

Doordat het aantal deelnemers vanuit een kwetsbare situatie veel hoger was (25 procent van alle jongeren in plaats van vijftien procent), is de totale doelstelling van het project bijgesteld van 1.400 deelnemers naar 1.260 deelnemers. Reden is dat er meer begeleidingsuren zijn ingezet om de deelnemers vanuit een kwetsbare situatie goed te begeleiden.

Achter al die deelnemers zitten mooie, hoopvolle en inspirerende verhalen. Een reactie na afloop:

 

De ervaring van

Edgar

‘Ik heb mijn MDT-traject afgerond en blijf vrijwilliger in het tehuis.
De bezoekjes geven betekenis aan mijn leven.’

Reactie deelnemer van

YourCube

‘Ik heb vooral geleerd hoe ik beter om kan gaan met verschillende doelgroepen,
te luisteren naar hun behoeftes maar toch mijn eigen grenzen te bewaken.’

Benieuwd naar het project MDT Missie van TijdVoorActie?
Lees er meer over in het volgende hoofdstuk!

Naar dit hoofdstuk

 

 

‘Er gebeuren héle bijzondere dingen met jongeren tijdens MDT Missie.
Ze vinden zichzelf én helpen een ander.’

Jessica Bakker, projectleider MDT Missie

 

 

MDT Missie

Na verschillende Impact Dagen werd het mogelijk om een aantal bivaks te houden, waarbij deelnemers meerdere dagen achter elkaar aan de slag gingen. De impact van deze bivaks was groot op de jongeren, samen een paar dagen optrekken bracht hen veel.

We krijgen dit jaar veel voor elkaar: er is gebouwd aan een ambitieus MDT Missie team om samen veel impact te kunnen maken in het leven van verschillende jongeren met heel wisselende achtergrond. De kennismaking en samenwerking met de jongerennetwerken verbonden aan TijdVoorActie is versterkt.

 

 

 

Impressie van MDT Missie

MDT Missie is een samenwerking tussen TijdVoorActie en het ministerie van Defensie. Het is een tweedelig programma welke bestaat uit een Impact Bivak en een Sociale Missie van beide 40 uur.

In dit traject worden jongeren gestimuleerd om zich persoonlijk te ontwikkelen. De Impact Bivak is gefocust op de militaire ‘skills and drills’ in combinatie met persoonlijke coaching. Jongeren leren over het werken in een team, over vrede en veiligheid en ontdekken hun talenten. In de sociale missie leren jongeren hoe zij van betekenis kunnen zijn in de samenleving. Op basis van je kwaliteiten, interesses en beschikbare tijd wordt er een traject op maat gemaakt.

 

Voor Nelson Bus (22) uit Enschede betekende de deelname aan MDT Missie veel.


‘Zonder mijn coach had ik nooit de stappen durven zetten die ik nu zet.’

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

 

Resultaten

Vanwege corona werd het aantal van 500 naar 320 deelnemers bijgesteld tot en met juni 2022. We zien grote interesse onder jongeren in MDT Missie. Gemiddeld vijftig procent van de geïnteresseerde jongeren starten daadwerkelijk met het traject. Uitval wordt meestal veroorzaakt doordat jongeren toch geen interesse meer hebben, of de datum niet uitkomt met school/werk/studie/stage. Ook is er relatief veel uitval door ziekte of blessures. Eind 2021 liggen we met in totaal 132 afgeronde trajecten, 116 lopende trajecten en 122 geplande deelnemer goed op schema voor het behalen van onze doelstelling.

missie 2022

Bekijk video

Benieuwd naar het andere MDT project, namelijk MDT Onderwijs?
Lees het in het volgende hoofdstuk!

Naar dit hoofdstuk

‘MDT Onderwijs leert jongeren waar hun interesses en talenten liggen.’

Sanne Dekkers, projectleider MDT Onderwijs

 

 

MDT Onderwijs

Verschillende MDT Onderwijsprojecten die aan TijdVoorActie verbonden zijn hebben elkaar in 2021 kunnen inspireren zoals het weggeeflokaal op MBO Amersfoort en het project van Guido Arnhem waarin ouderen werden bezocht en geïnterviewd over de oorlog.

Bekijk hier de video van MDT Onderwijs en het weggeeflokaal:

 

 

In 2020 is MDT Onderwijs gestart en sindsdien geïmplementeerd op verschillende onderwijsinstellingen (VO, MBO, HBO en WO) die inzien dat MDT heel goed gekoppeld kan worden aan verschillende onderwijsdoelen en onderdelen. MDT kan een concreet keuzevak vormen, als keuze-onderdeel binnen opleidingen. Of binnen het VO als invulling van burgerschapsvorming, loopbaanoriëntatie, het profielwerkstuk of van keuzemodules. MDT als invulling van onderwijstijd dus. Mag dat? Jazeker! Dat mag, en levert hele mooie dingen op, zoals gemotiveerde leerlingen en tijd voor ontwikkeling voor docenten.


Bekijk hier de video vanuit de header.

Ontwikkelingen in MDT Onderwijs

Het Scholengemeenschap Prins Maurits is gestart met peer2peer coaching en MDT-trajecten buiten de school. Netwerken hebben in samenwerking met scholen MDT-trajecten aangeboden als keuzevak. Zo konden leerlingen bijvoorbeeld ontdekken wat ze later willen gaan doen.

Voor het ontdekken van hun talenten, gaven (gezinshuis)ouders van een leerling aan dat hun kind na MDT gegroeid was in zelfvertrouwen en zelfstandigheid en het aanbod van werk had gekregen. Dat had de leerling een enorme boost gegeven. Mede door MDT heeft de school haar een uitdagende leeromgeving kunnen bieden en deze (kwetsbare) leerling een stevige voedingsbodem met toekomstperspectief, aldus de (gezinshuis) ouders.

In 2021 hebben we het project uitgebreid met twee onderwijsinstellingen met Samen Voor Goud en de Driestar, en met het Etty Hillesum in Deventer (locatie het Stormink).

 

 

Lees het verhaal van

Sophia

Sophia (Havo 5) doet doet een traject van de Maatschappelijke Diensttijd gecombineerd met haar profielwerkstuk.

Lees het verhaal van

Emiel

MDT Onderwijs bij een zorgboerderij.

 

Resultaten

Ook de scholen en netwerken hadden te maken met de verschillende lockdowns en beperkende maatregelen. Voor scholen betekende de sluiting vooral het richten op de primaire lessen. Ook de organisaties waar de MDT kon worden uitgevoerd, hadden te maken met beperking ten opzichte van vrijwilligers. Dit heeft creatieve oplossingen opgeleverd, maar heeft ook invloed gehad op de resultaten.

Daarnaast heeft het ook van coördinatoren veel flexibiliteit gevraagd en was het steeds opnieuw schakelen in wat wel en niet kon en weer terug naar af. Desondanks zijn er mooie resultaten geboekt en waren er ook kansen om wat voor een ander te betekenen.

De doelstelling zit op minimaal 868 deelnemers. Tot en met 2021 hebben 750 jongeren deelgenomen aan MDT Onderwijs. Daarmee zitten we op koers. Het project is budgetneutraal verlengd tot en met juni 2022.

Wat we verder hebben bereikt is dat scholen en netwerken projecten en ideeën hebben kunnen uitwisselen en elkaar konden versterken en verder helpen in MDT opzetten en uitvoeren op en rond school. Dit inspireert vervolgens ook weer andere scholen om MDT op te nemen in hun schoolsysteem. Deze kennis en ervaring willen we nog verder verduurzamen en borgen en nemen we mee in de laatste fase van het project.

Aantal deelnemers

 

Ervaringsverhaal

Bekijk hier de video van Noah en Joanne

Benieuwd naar hoe TijdVoorActie jongeren met ouderen verbinden?
Lees er meer over in het hoofdstuk Expertisegroep Jong Oud!

Naar dit hoofdstuk

 

 

‘Ik geloof in het contact tussen jong en oud.
Want samen maken we de samenleving!’

Ilse-Marije Sikkema, projectleider Expertisegroep Jong Oud

Expertisegroep Jong Oud

De Expertisegroep Jong Oud helpt vrijwilligersorganisaties op weg om jong en oud te verbinden. Het jaar 2021 kenmerkte zich als een tijd waarin geïnvesteerd is in relatieopbouw, een brede verkenning op het thema jong en oud is gedaan en een start is gemaakt met het zichtbaar maken van de Expertisegroep Jong Oud.

De volgende thema’s stonden centraal:

 • Het verkennen en onderzoeken van behoeften, thema’s en vragen van potentiële gebruikers van de EJO;
 • Het ontdekken en uitzoeken van wat er al is rondom intergenerationeel contact met betrekking tot vrijwillige inzet;
 • Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van toolkits en workshopdraaiboeken en het maken van filmportretten;
 • Er zijn ruim 20 vrijwilligersorganisaties geïnspireerd door workshops en adviesgesprekken over het thema jong en oud.

Resultaten

Er is een mooie start gemaakt met het behalen van de resultaten die gekoppeld zijn aan de doelstellingen voor de EJO. Binnen het programma Samen Ouder Worden (SOW) is eind 2020 een bouwplaats Intergenerationeel Contact opgezet. Er zijn twee leerkringen geweest waarin deelnemers met elkaar praktijkervaringen delen en kennis opdoen over wat er werkt in het tot stand brengen van intergenerationeel contact. Door middel van onze relaties worden we gevraagd om workshops en trainingen te verzorgen. Er zijn vier toolkits voor organisaties ontwikkeld om aan de slag te gaan met jong en oud. Er zijn drie filmportretten gemaakt van mooie ontmoetingen tussen jongeren en ouderen in verschillende vrijwilligerswerk settingen. Een promotieonderzoek van de Universiteit van Humanistiek wordt gevolgd. In samenwerking met drs. Laurine Blonk en SOW wordt een reflectie tool ontwikkelt voor coördinatoren vrijwillige inzet rondom betekenisvol contact jong en oud. Er zijn ruim 20 vrijwilligersorganisaties geïnspireerd rondom het thema jong en oud. Gedurende dit jaar zijn er bouwstenen ontstaan in het vormgeven van een implementatietraject.

Projectleider Ilse Marije Sikkema vertelt:
‘We waren te gast bij een ledenmiddag van een ouderenorganisatie in Veenendaal. Er waren ruim 50 ouderen die elkaar voor het eerst weer zagen na een periode van lockdown. Vanuit de Expertisegroep Jong Oud mochten we met hen in gesprek gaan over intergenerationeel contact.

Het was een levendig en verhelderend gesprek, waarin we met elkaar ontdekten dat beeldvorming invloed heeft in of er contact is tussen twee generaties. Een beeld waarin het wij- zij denken wordt versterkt zorgt ervoor dat de ouderen die een negatiever beeld hadden ook minder in contact staan met jongeren. En een positieve beeldvorming zorgt voor openheid naar een jongere.’

‘Aan het eind van de bijeenkomst ging meneer Polak staan. Hij zei: ‘Je kunt je zo voorstellen dat naarmate je ouder wordt, je steeds meer op een eiland komt te staan. Kunnen jullie ons helpen om er een schiereiland van te maken?’ En dat is de essentie van ons werk met EJO!’

Benieuwd op welke manier wij samenwerken met ouderen?
Lees meer over ons project Samen Ouder Worden in het volgende hoofdstuk!

Naar dit hoofdstuk

SOW

 

 

‘Gelegenheden creëren waar mensen er voor en met elkaar zijn,

daar loop ik warm voor!’

Johanna Hoving, projectleider Samen Ouder Worden

Samen Ouder Worden

Het programma Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. TijdVoorActie heeft in 2021 in vijf gemeenten Samen Ouder Worden vormgegeven: Breda, Gouda, Middelburg, Rotterdam en Utrecht.

 

Het programma Samen Ouder Worden zet in op nieuwe samenwerkingen met ouderen, met vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn, die beter aansluiten bij de wensen van ouderen. Het programma wordt vormgegeven door vereniging NOV en TijdVoorActie.

De aanpakken kunnen per context verschillend zijn, maar in alle aanpakken is de inzet van vrijwilligers essentieel. Daarbij worden ook de ouderen zelf uitdrukkelijk uitgenodigd om zelf als vrijwilliger bij te dragen aan een zinvol(ler) leven voor ouderen.

In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

In dit programma is er een andere kijk ontwikkeld op ouder worden én een andere aanpak in de samenwerking met ouderen. Hoe betrek je hen (weer) bij de samenleving, door middel van vrijwillige inzet? En wat kunnen jong en oud voor elkaar betekenen? Deze vragen vormden de rode draad in al onze projecten. In 2021 hebben we vanuit de relaties die we in 2020 hebben gebouwd verdere samenwerking vormgegeven en verduurzaamd.

Gouda

In Gouda is de werkgroep ‘Vitaal Ouder Worden’ opgezet. Hierin nemen vrijwilligersorganisaties, ouderen belangenorganisaties en ouderen zelf deel. Doel is om de ouder wordende Gouwenaar zo goed mogelijk te bedienen als het gaat om betrokkenheid bij de maatschappij en activiteiten alsmede het zelf actief inzetten voor de maatschappij door middel van onder andere vrijwillige inzet. Vitaal Ouder Worden is in 2021 geboren en mag groter groeien in 2022.

Rotterdam

In Rotterdam staat talentontwikkeling bij ouderen hoog op de agenda. We werken hierin samen met de gemeente en allerlei informele en welzijnsorganisaties. Samen met deze entiteiten bouwen we aan Netwerk Tijdloos Talent. De basis is een andere kijk op ouder worden: vanuit wat ze te bieden hebben in plaats van alleen vanuit wat ze nodig hebben.

Utrecht

In samenwerking met HandjeHelpen en allerlei andere partijen is er gewerkt aan de versterking van de sociale basis. Dat houdt in dat de informele zorg, buurtteams en buurtinitiatieven meer samen zijn gaan werken om toegankelijke hulp te kunnen bieden daar waar dat nodig is. In deze coronatijd is onderzocht wat de behoeften van ouderen zijn.

Jan en Ghedam

Jan en Ghedam zien elkaar wekelijks. Ze doen mee aan het maatjescontact programma van Serve the City. Jan gaf zich op voor het programma na het overlijden van zijn vrouw Adrie. Het verlies was groot en ging al snel gepaard met eenzaamheid. Het hele dagen alleen thuis zijn, werd Jan te veel en hij ging op zoek naar steun.

Ook Ghedam gaf zich op bij Serve the City. Net als Jan ervaarde Ghedam hoe het is om je sociale netwerk te verliezen. Vier jaar geleden vluchtte hij uit Eritrea. In Utrecht begon hij opnieuw. Het was een zware periode, maar hij ontving ook veel steun. “In mijn integratietraject hebben zoveel mensen me geholpen,” legt Ghedam uit. Hij voelde zich geroepen om iets terug te doen en kwam zo in contact met Jan.

Het maatjescontact programma van Serve the City heeft als doel om de sociale cohesie in Utrecht te versterken en eenzaamheid terug te dringen. De kracht van het programma is dat jonge mensen zoals Ghedam op een laagdrempelige manier hier aan kunnen bijdragen. “

Het is een kleine moeite,” zegt Ghedam. “Maar je wordt er blij van.” “Ik kijk er altijd naar uit,” zegt Jan over hun wekelijkse ontmoetingen. “Ik heb veel steun aan Ghedam.” Maar Jan is ook onder de indruk van zijn verjaardagsgenoot. “Het is een intelligente jongen, hij gaat er wel komen,” zegt Jan. De uitspraak past bij hoe Ghedam Jan omschrijft, namelijk dat hij als een soort opa voor hem is. En zoals het een opa betaamt, spreekt hij vol lof over Ghedam.

Benieuwd hoe wij met behulp van jongeren eenzaamheid tegengaan in de samenleving?
Lees het in het volgende hoofdstuk!

Naar dit hoofdstuk

 

 

‘De impact voor de jongeren wanneer zij een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij is enorm!’

Marko Ketel, projectleider OranjeHelpers

 

 

OranjeHelpers

In 2021 zagen we dat jongeren terwijl ze zich inzetten voor een ander, ook zichzelf hielpen. Tijdens het vrijwilligerswerk ontstaat verbinding en zingeving, terwijl de zorg- of maatschappelijke organisatie ontzettend wordt geholpen in een tijd waarin deze hulp zo hard nodig is. 

Start

Bij de start van de coronapandemie in maart 2020 merkten we al snel dat de eenzaamheid toenam. Met het project OranjeHelpers startten we een beweging om eenzaamheid tegen te gaan en verbinding tot stand te brengen. Daarom inspireren en activeren we jongeren om van betekenis te zijn voor onze maatschappij, door zich in te zetten voor een ander. 

Bekijk hier het filmpje vanuit de header.

 

Resultaten

In 2021 hebben 5.920 jongeren aangegeven van betekenis te willen zijn voor onze samenleving en zich vrijwillig ingezet. Met onze video’s hebben we meer dan een miljoen jongeren bereikt (1.043.984). Deze jongeren hebben gemiddeld 6,7 keer een boodschap van OranjeHelpers voorbij zien komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze jongerenportretten, waar we er 20 van geproduceerd hebben. Met deze portretten brengen we de diversiteit van vrijwilligerswerk in kaart. 
 

OranjeHelpers maakt vrijwilligerswerk onder jongeren laagdrempelig en toegankelijk.

Bekijk hier het verhaal van Joyce, 26 jaar. Ze is maatje van de 84-jarige Brabander Henk.
Ze vertelt haar ervaringen.

In deze video zie je hoe Fenna fietsles geeft.

Kerstkaartenactie 
Hartverwarmend om te zien was de reactie van jongeren toen wij de oproep deden om kerstkaarten te bestellen en deze te schrijven voor een ander. We droegen hiermee bij aan de Grote Kerstkaartenactie van het Nationale Ouderenfonds. Meer dan 1.800 kaarten zijn er door de jongeren aangevraagd en verstuurd!! 
 
Toerusting 
In 2021 hebben we meer dan 75 verschillende organisaties mogen toerusten in het werven en duurzaam verbinden van en met jongeren. Dit varieert van korte individuele maatwerktrajecten tot deelname aan onze Inspiratiedag op 16 november. Met deze resultaten hebben we onze doelstellingen ruimschoots overtroffen. Het laat zien dat de insteek en manier van werken van OranjeHelpers bijdraagt aan de waardevolle inzet van jongeren in de samenleving. 

Werven en duurzaam binden van jongeren, hoe doe je dat? Bekijk hier de tips in de video van OranjeHelpers.

Nynke is een OranjeHelper

Vrijwilliger Nynke: ‘‘Ik wilde altijd al vrijwilligerswerk doen maar ik had nooit echt de kans om een organisatie te vinden. Totdat het op m’n pad kwam tijdens een straatactie van OranjeHelpers. Toen ben ik via via beland bij jongerenvrijwilligersnetwerk Dordtse Helden. Ik ben graag betrokken met mensen en doe graag iets voor anderen, hoe klein het ook is. Daarom ben ik een gezin gaan ondersteunen.’

‘De moeder van de kinderen had een depressie en een burn-out. Ze had het overzicht niet meer. Ik kwam daar enkel om het huis op te ruimen en wat overzicht te geven. Maar ik zag dat het niet goed met haar ging dus ik ging met haar gesprek. Ik ben gaan oppassen voor haar kinderen en ze werd daar zo emotioneel van. Ik zag dat zoiets kleins op deze manier iets groots werd. En enkel met haar praten gaf al heel veel impact en dat vond ik heel mooi om te zien.’

 

Bekijk hier hoe een maatjestraject in Apeldoorn eruit ziet, bij het lokale vrijwilligersnetwerk Skill Ability.

Benieuwd naar het bestuur van TijdVoorActie?
In het volgende hoofdstuk lees je hier meer over!

Naar dit hoofdstuk

 

 

 

 

Passie en inzet medewerkers

Het jaar 2021 was opnieuw een turbulent jaar voor TijdVoorActie. In mijn 4 jaar als voorzitter van de Raad van Toezicht ben ik bijna niet anders gewend, “no dull moments”. Ieder jaar groeit TijdVoorActie substantieel en de uitdaging is om naast de groei ook het hoge kwaliteitsniveau van de diensten te handhaven. Dit lukt door de passie en inzet van de medewerkers die dicht in de haarvaten van de samenleving opereren. Als organisatie van en voor jongeren heeft TijdVoorActie bijna als geen ander flexibel geanticipeerd op de veranderende omstandigheden onder andere door corona, wat zowel voor de medewerkers als de projecten vaak veel extra inzet en aanpassing betekende.

De grote groei betekent ook een voortdurende aanpassing van de organisatie en ook een noodzakelijke versterking van de structuur. Vanuit een duidelijke visie, missie en strategie heeft dat de volledige aandacht, en zijn er grote stappen gemaakt.

 

Ontwikkeling maatschappelijke diensttijd

Strategisch ligt TijdVoorActie op koers. Vanaf het begin is TijdVoorActie als grootste jongerenorganisatie, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de maatschappelijke diensttijd, zowel op lokaal als nationaal niveau. De regeringsverklaring van het kabinet Rutte IV was duidelijk in de intentie dit project voor de komende jaren door te zetten, mede naar aanleiding van succesvolle pilots waar onze organisatie een belangrijke rol speelde.

Verduurzaming

We hopen voor de komende jaren op een duurzaam beleidsplan van overheidswege, waar TijdVoorActie een waardevolle rol in kan spelen. De overheid weet TijdVoorActie en haar 19 lokale jongeren vrijwilligersnetwerken goed te vinden als grote zaken georganiseerd en gecoördineerd worden. Een mooi voorbeeld daarvan is het werk in de opvang in Harskamp door Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede, onderdeel van Netwerk Dien je Stad. Het is mooi steeds weer te constateren dat expertise, passie en de kwaliteit van de implementatie vertrouwen hebben van onze opdrachtgevers.

Ik wens TijdVoorActie Gods zegen toe voor de toekomst en bij het verschil maken voor de mensen die het verdienen.

Jan Hordijk, voorzitter Raad van Toezicht TijdVoorActie

 

 

Foto Oranje Fonds. Afsluiting 4e editie Groeiprogramma Oranje Fonds. Eelke Dekens ontving uit handen van het Koningspaar het certificaat voor het behalen van de vierde editie van het Groeiprogramma van het Oranje Fonds. 30 juni 2021

Benieuwd naar onze plannen voor 2022? In het hoofdstuk ‘Vooruitblik’ lees je hier meer over.

Naar dit hoofdstuk

 

 

 

 

 

Ontwikkelen en verduurzamen

TijdVoorActie zet zich in voor een maatschappij waarin jongeren meedoen, betrokken zijn en zelf initiatief nemen. In 2022 bouwen we verder aan het XpertiseCentrum; de ontwikkeling en verduurzaming van lokale netwerken en het duurzaam activeren van jongeren. Dat doen we vanuit samenwerking.

Zo bieden we samen met lokale netwerken, scholen en Defensie bijzondere MDT-programma’s aan jongeren door het hele land. Verder is TijdVoorActie onderdeel van een aantal belangrijke landelijke samenwerkingsprogramma’s.

CVVE

 

 

 

 

Duurzaam activeren van jongeren 

TijdVoorActie bouwt graag vandaag aan de samenleving van morgen. We zien hoe belangrijk het is dat jongeren actief betrokken zijn en bijdragen aan hun omgeving en we zien hoe belangrijk het organiseren van deze vrijwillige inzet is.
Het vraagt om een roadmap om deze inzet duurzaam te organiseren en het vervolg van de inzet van jongeren duurzaam te faciliteren in onze samenleving. Het XpertiseCentrum is hier een belangrijke partner in voor organisaties, gemeenten en overheid om langszij te komen, samen te bouwen, kennis en ervaring te delen en door te geven zodat steeds meer organisaties jongeren duurzaam weten te activeren voor de samenleving.

De behoefte vanuit zowel de samenleving als organisaties is groot. TijdVoorActie werkt hierin samen met landelijke partnerorganisaties als vereniging NOV. TijdVoorActie draagt ook bij aan de ontwikkeling van een duurzaam MDT Netwerk.

We zien belangrijke thema’s als het werven van jongeren als vrijwilliger en delen de kennis en ervaring vanuit OranjeHelpers. De verbinding tussen jongeren en ouderen, intergenerationeel contact is ook een belangrijk thema. Hiervoor is vanaf 2020 de Xpertisegroep Jong Oud in samenwerking met NPV ontwikkeld. Zo wordt expertise ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan organisaties. Ook zijn er diverse lokale netwerken die nauw betrokken zijn op de ondersteuning van mensen vanuit een vluchtsituatie zoals Oekraïne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling 2022

Bestendigen van de groei van de vrijwillige inzet van 15.000 jongeren.

Delen en uitbreiden van het aanbod vanuit XpertiseCentrum en ontwikkelen van samenwerkingen en programma’s voor de komende jaren.

Het verduurzamen van bestaande programma’s zoals MDT, Xpertisegroep Jong Oud, OranjeHelpers, Samen Ouder Worden binnen het XpertiseCentrum.

Doorontwikkelen van visie en ondersteuningsaanbod.

Meer info en contact:

www.tijdvooractie.nl
info@tijdvooractie.nl
06 34153093